Aktualności Aktualności

Dzień Leśnika

22 września 2017 r. pracownicy Nadleśnictwa Biłgoraj obchodzili swoje święto

Dzień Leśnika rozpoczął się od uroczystej mszy św., która jak co roku została celebrowana w kościele pw. Świętej Trójcy i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju przez ks. Proboszcza Jerzego Kołtuna w intencji obecnych jak i byłych pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj oraz ich rodzin.

Część oficjalna rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj Piotra Mróz. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście. Podczas przemówień głównie poruszana była kwestia kontynuacji dobrej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a samorządami terytorialnymi na całym obszarze działania jak i podziękowanie za pełnioną służbę. Podczas obchodów wyróżnieni pracownicy zostali nagrodzeni przez nadleśniczego a koniec obchodów zwieńczył wspólny posiłek.