Aktualności Aktualności

Obchody Dnia Leśnika

Uroczyście rozpoczęta jesień

 

27 września 2019 r. Nadleśnictwo Biłgoraj obchodziło Dzień Leśnika. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświetrzej Marii Panny w Biłgoraju, podczas której grał Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Darz Bór” z Technikum Leśnego w Biłgoraju.

Na części oficjalnej pracownicy otrzymali nagrody uznaniowe i awanse a także wysłuchali przemówień Pana Nadlesniczego oraz zaproszonych gości, w tym z-cy Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Lublinie Piotra Mróz. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, kierownictwo Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

W przemówieniach podkreślano wielokrotnie bardzo dobrą współpracę z Lasami Państwowymi oraz wkład pracy jaki wnoszą leśnicy w gospodarowanie terenami leśnymi wraz z utrzymaniem ich stabilności.

Podczas obchodów uczestnicy mogli obejrzeć pokaz zdjęć przyrodniczych z terenu Nadleśnictwa Biłgoraj wykonanych przez leśniczego Waldemara Sprysaka, który od wielu lat pasjonuje się fotografią. W bieżącym roku został odznaczony kordelasem leśnika przez Dyrektora RDLP w Lublinie za słumienną służbę i wieloletnie zasługi na rzecz leśnictwa.

Obchody zakończyła wspólna biesiada.