Obiekty edukacyjne

Edukacja łączy się ściśle z obiektami, które służą w jej przeprowadzeniu. Obiektem edukacyjnym jest nie tylko budynek czy sala edukacyjna ale również parking, ławka służąca odpoczynkowi czy tablica informatyczna.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Biłgoraj posiada szeroką ofertę edukacyjną w postaci ścieżek edukacyjnych z wieloma przystankami, ścieżek turystycznych rowerowych i pieszych oraz miejsc na ogniska.

Konkursy

Nadleśnictwo Biłgoraj przeprowadziło kampanię edukacyjną dla dzieci w wieku szkolnym

Las wokół nas

Największy wśród kuraków Polski - Głuszec (Tetrao urogallus)