Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Biłgoraj
Nadleśnictwo Biłgoraj
84 6860028
84 6864259

ul. Zamojska 96                                  

23-400 Biłgoraj                                    

NIP 9180004196

REGON 950014995

konto bankowe: PKO BP S.A. O/Biłgoraj: 74102053850000920200280842

godz. pracy: 7:00 - 15:00

Nadleśniczy
Mariusz Szwed
przez sekretariat nadleśnictwa
Z-ca Nadleśniczego
Leszek Turczyniak
przez sekretariat nadleśnictwa
Główny Księgowy
Justyna Niedźwiecka
84 686 00 28 w. 11
Sekretarz
Piotr Piekarczyk
84 686 00 28 w. 22
Inżynier nadzoru
Jan Kowal
84 6860028 w.26

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stanisław Szaganiec
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 84 686 00 28 w. 15
Beata Mazur
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 84 686 00 28 w. 27
Dominika Kiełbasa
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 84 686 00 28

Dział Finansowo-Księgowy

Stanisław Cielica
Starszy księgowy
Tel.: 84 686 00 28 w. 29
Krystyna Litwin
Starsza księgowa
Tel.: 84 686 00 28 w. 31
Grzegorz Jagiełło
Specjalista ds. płac
Tel.: 84 686 00 28 w. 23

Dział Gospodarki Leśnej

Wojciech Żmijan
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej
Tel.: 84 686 00 28 w. 20
Wojciech Smyk
Starszy specjalista ds. gospodarki leśnej
Tel.: 84 686 00 28 w. 27
Grzegorz Lal
Referent ds. gospodarki leśnej
Tel.: 84 686 00 28 w. 13
Łukasz Osuch
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej
Tel.: 84 686 00 28 w. 20
Dawid Bielak
Referent ds. gospodarki leśnej
Tel.: 883 993 160
Karolina Mucha
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 84 686 00 28 w. 19
Agnieszka Pacek
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 84 686 00 28 w. 19
Dorota Nizio
Referent ds. marketingu
Tel.: 84 686 00 28 w. 19

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Malinowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 84 686 00 28 w. 32
Zenon Obszyński
Starszy strażnik leśny
Tel.: 84 686 00 28
Grzegorz Marek
Strażnik leśny
Tel.: 84 686 00 28

Stanowisko ds. pracowniczych

Piotr Kniaź
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 84 686 00 28 w. 28