Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadleśnictwo Biłgoraj z upoważnienia Starosty Niżańskiego sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 4 203 ha w gminie Harasiuki.

         

Cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje pracownik Służby Leśnej wyznaczony przez nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj i powołany na stanowisko specjalisty ds. lasów niepaństwowych. Cechowanie i legalizacja drewna następuje na podstawie zgłoszenia właściciela lasu. Specjalista ds. lasów niepaństwowych dokonuje weryfikacji zgłoszenia a następnie wyboru drzew do wycięcia na gruncie zgodnie z zasadami hodowli lasu i uproszczonym planem zagospodarowania lasu dla konkretnej działki. Cechowanie sztuk polega na nabiciu cechówki oraz kolejnego numeru za pomocą numeratora na dolnym czole pnia drewna oraz cechówki na pniaku pow. 10 cm średnicy. Na pniakach powyżej 20 cm średnicy nabija się numer przy pomocy numeratora zgodny z numerem odbitym na dolnym przekroju pnia sztuki (nie dotyczy to powierzchni zrębowych). Po cechowaniu przeprowadza się pomiar drewna a następnie specjalista ds. lasów niepaństwowych wystawia świadectwo legalności pozyskanego drewna. Wystawione świadectwo zostanie następnie wpisane do rejestru świadectw. Oryginał dokumentu otrzymuje właściciel działki.

Obecnie nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawuje specjalista ds. lasów niepaństwowych mgr inż. Paweł Dec. Numer kontaktowy: 691224242.