Zasady sprzedaży drewna

Nadleśnictwo Biłgoraj na podstawie zarządzenia nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 7 maja 2012 roku nr 20/2012 wprowadziło zasady obrotu i sprzedaży surowca drzewnego na terenie nadleśnictwa.

Terminy sprzedaży

Nadleśnictwo Biłgoraj prowadzi sprzedaż detaliczną drewna, choinek i sadzonek drzew i krzewów leśnych w określonych terminach.

Cenniki

Nadleśnictwo Biłgoraj prowadzi m.in. sprzedaż detaliczną drewna, sadzonek drzew i krzewów oraz choinek w okresie przedświątecznym.