Wydawca treści Wydawca treści

Terminy sprzedaży detalicznej

Nadleśnictwo Biłgoraj prowadzi sprzedaż detaliczną drewna, choinek i sadzonek drzew i krzewów leśnych w określonych terminach.

 

Sprzedaż detaliczna drewna

Biuro Nadleśnictwa Biłgoraj codziennie od godz. 700 do 1500 po konsultacji z leśniczym

w każdy wtorek, leśnictwa: Wola, Bojary, Nadrzecze, Zagumnie, Luchów, Ciosmy,
W każdy czwartek, leśnictwa: Sól, Biszcza, Potok, Ujście, Huta, Rogóźnianka, Szkółka Leśna Bojary

 

Sprzedaż detaliczna choinek

Sprzedaż prowadzona jest na placu przy Nadlesnictwie Biłgoraj, ul. Zamojska 96

od 17 grudnia do 22 grudnia w godzinach: 800-1500

cennik

 

Sprzedaż detaliczna sadzonek

Aktualnie nie prowadzi się

 

W celu uzyskania informacji na temat sprzedaży drewna prosimy o kontakt pod nr telefonu 84 6860028 w.19. Kontakty do leśniczych dla poszczególnych leśnictw znajdują się w zakładce Kontakt.
Szkółka leśna "Bojary" - tel. 665349061